Τελευταία νέα
Search
sinedriash-dimou

Δήμος Σάμου: Συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου ( Πίνακας θεμάτων που θα συζητηθούν)

357

Διπλή συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου, την ερχόμενη Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου. Η πρώτη θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα έχει ως μοναδικό θέμα συζήτησης την έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού οικονομικού έτους 2016, ώστε να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. Η δεύτερη αφορά τακτική συνεδρίαση του οργάνου, με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη, η οποία θα ξεκινήσει στις 20:00. Διαβάστε παρακάτω τα θέματα που θα συζητηθούν. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ,  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.     2284/9 -2 2018,  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Άρθρο 67, Ν.3852/10.

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 99/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ με  θέμα:

      Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού χρήσης οικ. έτους 2016.

      Εισηγητής: Συρίγος Δημήτριος Ορκωτός Λογιστής- τμήμα προϋπολογισμού.

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 41/2017 απόφασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΑΘΕΟΣ

      ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ με  θέμα:  Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού χρήσης οικ. έτους

      2016.

      Εισηγητής: Συρίγος Δημήτριος Ορκωτός Λογιστής- τμήμα προϋπολογισμού

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 60/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ με  θέμα:

      Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού χρήσης οικ. έτους 2016.

    Εισηγητής: Συρίγος Δημήτριος Ορκωτός Λογιστής- τμήμα προϋπολογισμού

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 74/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

      ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΑΜΟΥ με  θέμα: Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού χρήσης οικ. έτους

      2016.

      Εισηγητής: Συρίγος Δημήτριος Ορκωτός Λογιστής- τμήμα προϋπολογισμού

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 105/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο με

      θέμα: Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού χρήσης οικ. έτους 2016.

         Εισηγητής: Συρίγος Δημήτριος Ορκωτός Λογιστής- τμήμα προϋπολογισμού.

 1. Έγκριση της υπ’  αριθμ. 10/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ με θέμα:

    Τακτοποιητική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος και Ετησίου

    προγράμματος Δράσης οικ έτους 2018.

    Εισηγητής: Πατσίδης Κυριάκος πρόεδρος ΝΠΔΔ – Τμήμα προϋπολογισμού.

 1. Συμμετοχή αντιπροσωπείας του Δήμου Σάμου στον εορτασμό επετείου της  25ηςΜαρτίου

    στο  Μόντρεαλ του Καναδά.

    Εισηγητής:  Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Επιχορήγηση σε Συλλόγους και Σωματεία.

    Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Συμμετοχή του Δήμου στην 2η διεθνής έκθεση “Verde.Tec” η οποία πραγματοποιείται

    υπό την αιγίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, της ΚΕΔΕ και του Τεχνικού

    Επιμελητηρίου Ελλάδος.

    Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης χρηματικών Βοηθημάτων για έκτακτες και

    σοβαρές ανάγκες.

    Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Δημόσιας Υγείας

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος εδαφικής

    συνεργασίας  «URBACT III» 2014-2020.

    Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών υπηρεσιών.

 1. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα επιχειρηματικότητα και καινοτομία»

    άξονας προτεραιότητας 03 Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας»,  ο

    οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

    με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ

    ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ».

   Εισηγητής: Δ/νση  προγραμματισμού

 1. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα επιχειρηματικότητα και καινοτομία»

    άξονας προτεραιότητας 03 Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας»,  ο

    οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

    με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ».

   Εισηγητής: Δ/νση  προγραμματισμού.

 1. Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Σάμου και Γενικού Νοσοκομείου Σάμου για την

    υλοποίηση του έργου «ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΟΙΤΩΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ

    ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ ¨ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ’’»

    Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ Δήμου Σάμου.

 1. Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Σάμου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου

    για Τεχνική Υποστήριξη – Ανάληψη Αρμοδιοτήτων τεχνικών θεμάτων από την τεχνική

    υπηρεσία Δήμου Σάμου.

    Εισηγητής: Δ/νση  προγραμματισμού

 1. Αγορά ακινήτων και ορισμός επιτροπής εκτίμησης ακινήτων.

    Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ

      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ».

      Εισηγητής: Δ/ση Τεχνικών υπηρεσιών   

 1. Ανάθεση σε τρίτους και διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού  του Υποέργου

      ΑΑ1 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ

      5010702 της πράξης ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

      συνολικού προϋπολογισμού 142.014,60 € (με Φ.Π.Α.).

      Εισηγητής: Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου.

 1. Εισήγηση για έγκριση μετακίνησης Εθελοντή Κτηνιάτρου και ενός συνεργάτη του από

      την Αθήνα για μαζικές στείρωσεις αδέσποτων ζώων.

      Εισηγητής: Δ/νση Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης.

 1. Εισήγηση για έγκριση υπογραφής συμφωνίας του Δήμου Σάμου με το φιλοζωικό

      σωματείο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΑΜΟΥ ΄για την περισυλλογή

      αδέσποτων ζώων στην Δυτική Σάμου εξάμηνης διάρκειας.

Εισηγητής: Δ/νση Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης.

 1. Εισήγηση για έγκριση υπογραφής συμφωνίας του Δήμου Σάμου με το Φιλοζωικό

      σωματείο ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ –GREΕK CAT RESCUE για την

       περισυλλογή  αδέσποτων ζώων στη Σάμο Ετήσιας διάρκειας.

      Εισηγητής: Δ/νση Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης.

 1. Ορισμός επίτροπων παραλαβής υπηρεσιών και ανταλλακτικών για την επισκευή και

      συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου Σάμου.

      Εισηγητής: Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου – Τμήμα διαχείριση

      οχημάτων.

 1. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και  αντιπροέδρου  του ΝΠΔΔ  Δημοτικό

      Λιμενικό Ταμείο Σάμου.

      Εισηγητής:  Μαυρατζώτης Ελισσαίος πρόεδρος ΝΠΔΔ.

 1. Αποζημίωση μελών Δκ/Σ του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ

      Εισηγητής: Ανδρεάδου Σουλτάνα πρόεδρος ΝΠΔΔ.

 1. Τακτοποιητική Αναμόρφωση –Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018

      Δήμου Σάμου.

      Εισηγητής: Τμήμα προϋπολογισμού.

 1. Παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού έτους 2018.

      Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών – τμήμα εσόδων. 

 1. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων 37/22-4-2013 και 3/21-3-2013.

    Εισηγητής:  Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών – τμήμα εσόδων 

 1. Έγκριση πληρωμής ηλεκτρικού ρεύματος Γεώτρησης Περρή.
 2. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών συμβούλων.

Πηγή: samiakonvima.blogspot.gr

Don’t forget to check the Santorini Activities Santorini Horse Riding
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: